1-  فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب

2-   گرد و غبار، مسائل زیست ­محیطی و مهار آن

3-  فیزیک خاک و رشد گیاه

4-  تنش کم ­آبی گیاه و روش­ های نگهداری آب در خاک

5-  خاک و تغییر اقلیم

6-  شیمی خاک

7-  حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه­ ای

8-  بیولوژی خاک و کودهای زیستی

9-  آلودگی زیست­ بوم، سلامت انسان و زیست­ پالایی

10-  پیدایش و رده­ بندی خاک

11-  پدومتری و ارزیابی خاک­ ها

12-  فناوری­های نوین در علوم خاک

13-  کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک

14-  مسائل اشتغال فارغ­ التحصیلان و بهره­ برداران خاک

15-  خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن

16-محورهای ویژه

16-1-  فرسایش خاک و رسوب در سازندهای مارنی زنجان

16-2-  آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی

16-3-  چمنزار سلطانیه و راهکارهای احیاء

16-4-مدیریت پسماندها برای کاهش خطرات زیست ­محیطی