برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک
اهداف برگزاری مسابقه
دانش آموزان می توانند نقش اساسی در حفظ خاک و ارتقای جایگاه فرهنگی آن در جامعه ایفا کنند. در این راستا دبیرخانه شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش، نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک را همزمان با کنگره برگزار می کند.
توضیحات

دانش آموزان ایرانی می توانند بدون پرداخت هزینه، آثار خود را در هر یک از محورهای زیر در قالب مقاله پژوهشی، شعر، قصه، انشاء، خاطره، عکس، خوشنویسی و نقاشی را به آدرس درگاه اینترنتی یا به آدرس پستی دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-03-30
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-04-30