کنگره­ علوم خاک ایران هر دو سال یکبار با همکاری دانشگاه­ ها و یا مؤسسات پژوهشی و انجمن علوم خاک ایران با هدف تبیین جایگاه خاک، بیان مشکلات و ارائه راهکارهای استفاده از این منبع مهم حیات برگزار می ­شود. در این راستا شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه زنجان و انجمن علوم خاک ایران در تابستان 1398 برگزار خواهد شد. از تمامی پژوهشگران، علاقمندان و فعالان در زمینه علوم خاک درخواست می­نماید به منظور غنای علمی و برگزاری باشکوه­تر این رخداد علمی، پیشنهادها و تجارب ارزنده خود را در مورد اهداف، محورها و شیوه برگزاری به آدرس دبیرخانه کنگره ارسال فرمایند.

تاریخ شروع کنگره
1398-06-05 08:30
تاریخ پایان کنگره
1398-06-07 16:00

 

 زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی خاک

حمایت کنندگان

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری

انجمن علوم خاک ایران

انجمن علوم خاک ایران

موسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه تحقیقات خاک و آب

شرکت بازرگان کالا

شرکت بازرگان کالا

شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا

شرکت فن‌آوری زیستی طبیعت‌گرا

گل گهر

گل گهر

سازمان جهاد کشاورزی زنجان

سازمان جهاد کشاورزی زنجان

شهرداری زنجان

شهرداری زنجان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی زنجان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی زنجان

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور

سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری کشور

پژوهشکده حفاظت محیط زیست جهاد دانشگاهی

پژوهشکده حفاظت محیط زیست جهاد دانشگاهی

فرم شرکت در کنگره

نوع عضویت شماره 3

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 1

قبل از
1398-05-11

1,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,200,000

ریال

نوع عضویت شماره 2

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

نوع عضویت شماره 4

قبل از
1398-05-11

1,600,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,800,000

ریال

عضو انجمن های علمی

قبل از
1398-05-11

1,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,200,000

ریال

نویسنده

قبل از
1398-05-11

1,300,000

ریال
بعد از
1398-05-11

1,500,000

ریال

شرکت کننده آزاد

قبل از
1398-05-11

2,000,000

ریال
بعد از
1398-05-11

2,200,000

ریال